Днешното училище в село Венелин носи името на светите братя Кирил и Методий. Сега то се помещава в собствена сграда построена през 1931г. върху площ от 750 кв. м. Разполага с обширен озеленен двор, в който са обособени: географска площадка, игрища за баскетбол, волейбол и народна топка, успоредки и др.То е авторитетно учебно заведение със собствен облик, вътрешноучилищна култура, утвърдени училищни ценности, традиции и изяви.

   Към настоящия момент в ОУ „Св.св. Кирил и Методий” се обучават 124 деца, разпределени в осем паралелки, четири от които в целодневна форма на обучение. Обхванати са 100% от децата подлежащи на обучение. За учениците от начален курс е осигурена безплатна закуска и столово хранене.

   Обучението се осъществява под ръководството на квалифицирани специалисти, които работят професионално и творчески с внимание към всяко дете.

Приоритет в учебно-възпитателната дейност е ранното чуждоезиково обучение и информационните технологии. Училището предоставя възможност за развитие на дарбите и талантите на учениците, чрез включването им в групи по проекти за извънкласна и извънучилищна дейност.

Учениците участват във всички дейности, организирани по инициатива на училището като най-активно се включват в спортни състезания, танцови и вокални дейности, най-добрите участват и в олимпиади и състезания на общинско ниво.

Спазвайки дългогодишните традиции, училището се стреми, чрез висококвалифицирани педагози да формира знания и умения у учениците за активно взаимодействие със социалната среда, уважение към гражданските права и отговорности, противодействие срещу проявите на агресия.Новини


Проект „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“

повече

Ваканции за учебна 2020-2021

повече

образователен медиатор

повече

повече

към родителите

повече
Съобщения

Данни за контакт

ОУ "Св.Св. Кирил и Методий"

адрес:с.Венелин, общ.Долни чифлик, обл.Варна
ул.

тел.:

e-mail: info@ou-venelin.com

Всички права запазени! ©ОУ Св.Св. Кирил и Методий
Suzara web design