За нас - Цел


Формиране на положителна и трайна мотивация за учене през целия живот, у деца, живеещи в среда, в която образованието не се приема за ценност.

 

- Реализиране на образователната програма, в национален план, от педагозите чрез проектиране на концептуални модели на институцията;

-. Систематизиране на целите, образователното съдържание във всяко образователно направление, като ключови ядра от представи, умения и отношения, във връзка с Държавните образователни стандарти в Наредба №5/03.06.2016 г. на МОН;

-. Прилагане на технологии за игрово-познавателно пространство в предучилищната институция, като основа за бъдещо продължаващо обучение

Всички права запазени! ©ОУ Св.Св. Кирил и Методий
Suzara web design