Педагогически колектив - Ръководство 

Директор на ОУ "Св.Св.Кирил и Методий"

Милена Иванова Вителова

Всички права запазени! ©ОУ Св.Св. Кирил и Методий
Suzara web design