Педагогически колектив - УчителиУчители в начален етап  :

Руска Василева - 1 клас

Елена Станева - 2 клас

Ева Ангелова -3 клас

Десимира Денева - 4 клас

 

Учители при ЦОУД  в начален етап:

Анелия Димитрова

Росица Йоргакиева

Димитричка Димитрова

Учители в прогимназиален етап:

Янка Иванова - руски език, изобразително изкуство

Марина Христова - математика, информационни технологии, физика

Десислава Христова - история и цивилизации, Физическо възпитание и спорт, музика

Наталия Кирилова - Биология и ЗО, Химия и ООС, География и икономика, Технологии и  предприемачество

Емилия Атанасова - българси език и литература, музика

Учили при ЦОУД прогимназиален етап:

Мариана Илиева

 

Всички права запазени! ©ОУ Св.Св. Кирил и Методий
Suzara web design