Педагогически колектив - УчителиУчители в начален етап  :

Ева Ангелова - 1 клас

старши учител начален етап

Десимира Денева - 2 клас

старши учител начален етап

Руска Василева - 3 клас

старши учител начален етап

Елена Станева - 4 клас

старши учител начален етап

 Учители при ЦОУД  в начален етап:

Анелия Димитрова

учител начален етап

Росица Йоргакиева

учител начален етап

Учители в прогимназиален етап:

Янка Иванова - руски език, изобразително изкуство

старши учител прогимназиален етап

Марина Христова - математика, информационни технологии, физика и астронамия, Технологии и предприемачество, Компютърно моделиране

старши учител прогимназиален етап

Божидар Тодоров - история и цивилизации, Физическо възпитание и спорт

учител прогимназиален етап

Наталия Кирилова - Биология и ЗО, Химия и ООС, География и икономика, Технологии и  предприемачество, Физическо възпитание и спорт

старши учител прогимназиален етап

Ивелина Жекова- българси език и литература, музика

учител прогимназиален етап

Учители при ЦОУД прогимназиален етап:

Лазарина Минкова

учител прогимназиален етап

 

Всички права запазени! ©ОУ Св.Св. Кирил и Методий
Suzara web design