Днешното училище в село Венелин носи името на светите братя Кирил и Методий. Сега то се помещава в собствена сграда построена през 1931г. върху площ от 750 кв. м. Разполага с обширен озеленен двор, в който са обособени: географска площадка, игрища за баскетбол, волейбол и народна топка, успоредки и др.То е авторитетно учебно заведение със собствен облик, вътрешноучилищна култура, утвърдени училищни ценности, традиции и изяви.

   Към настоящия момент в ОУ „Св.св. Кирил и Методий” се обучават 124 деца, разпределени в осем паралелки, четири от които в целодневна форма на обучение. Обхванати са 100% от децата подлежащи на обучение. За учениците от начален курс е осигурена безплатна закуска и столово хранене.

   Обучението се осъществява под ръководството на квалифицирани специалисти, които работят професионално и творчески с внимание към всяко дете.

Приоритет в учебно-възпитателната дейност е ранното чуждоезиково обучение и информационните технологии. Училището предоставя възможност за развитие на дарбите и талантите на учениците, чрез включването им в групи по проекти за извънкласна и извънучилищна дейност.

Учениците участват във всички дейности, организирани по инициатива на училището като най-активно се включват в спортни състезания, танцови и вокални дейности, най-добрите участват и в олимпиади и състезания на общинско ниво.

Спазвайки дългогодишните традиции, училището се стреми, чрез висококвалифицирани педагози да формира знания и умения у учениците за активно взаимодействие със социалната среда, уважение към гражданските права и отговорности, противодействие срещу проявите на агресия.Новини


Покана за събрание за избор на представители за ОС

повече

Междуучилищно мероприятие по проект "Подкрепа за успех"

повече

График за обучение в електронна среда! 22.11.2021 - 03.12.2021 г.

повече

График за обучение в електронна среда! - 08.11.2021 - 30.11.2021 г.

повече

График за обучение в електронна среда!05-18 11.2021 г.

повече
Всички права запазени! ©ОУ Св.Св. Кирил и Методий
Suzara web design