Финансови документи - Документи


19-03-2024 - Окиб към 29.02.2024 г.

19-03-2024 - ОКИБ към 31.12.2023 г.

19-03-2024 - Утвърден бюджет на ОУ Венелин 2024 г.

01-10-2023 - ОКИБ 30.09.2023

01-07-2023 - ОКИБ 30.06.2023

01-04-2023 - ОКИБ 31,03,2023

16-01-2023 - Бюджет 2023 - утвърден

16-01-2023 - Бюджет 2023 - начален

05-10-2022 - Отчет бюджет към 30.09.2022

05-07-2022 - Отчет бюджет към 30.06.2022

05.04.2022 - Отчет бюджет към 31.03.2022

09-03-2021 - Бюджет 2021 г.

09-03-2021 - СЕС

26.01-2021 - Отчет към 31.12.2020

08-10-2020 - Отчетни данни за изпълнение на бюджет до 30.09.2020

08-10-2020 - Отчетни данни за изпълнение на бюджет до 30.06.2020

08-10-2020 - Отчетни данни за изпълнение на бюджет до 31.03.2020

08-10-2020 - Бюджет 2020

11/01/2020 - Отчет за изпълнение на бюджета - приход - разход 12.201

07-11-2019 - приходи - разходи - до 01.09.2019 г.

14-01-2019 - Отчет по изпълнението по бюджета - приход-разход м.12.

13,11,2018 - Отчет по изпълнението по бюджета - разход м.10.2018 г.

29/08/2018 - Отчет за изпълнението по бюджета- приход за месец юни 2

29/08/2018 - Отчет за изпълнението по бюджета- разход за месец юни 2

- Отчет за изпълнението на бюджета - разход за месец 03.2

- Отчет за изпълнение по бюджета - приход за м.12.2017 г.

- Бюджет 2018 г.

Всички права запазени! ©ОУ Св.Св. Кирил и Методий
Suzara web design