Полезна информация - Организация на учебния процесВижте още:

- График за консултиране на родители за учебна 2018-2019
- График за провеждане на часове по БДП за учебна 2018-20
- График за провеждане на ФУЧ и модул ФВС
- Заповед НВО МОН
- Модел на НВО 2018-2019 г. математика
- Модел на НВО 2018-2019 г. БЕЛ
- График за провеждане на ФУЧ, Модул ФВС за втори учебен
- График контролни и класни работи за първи учебен срок 2020-2021
- График за консултиране на родители за 2020-2021
- График за консултации на учители по предмети 2020-2021
- График на учители ЦОУД 2020-2021
- График на дежурства учители 2020-2021
- График за дезинфекция на помещения
- График за ГЗ 2020-2021
- График ФУЧ и Модул ФВС - 2020-2021
- График спортни дейности 2020-2021
- План за дейностите и мероприятията по БДП 2020-2021
-
- График за консултиране на родители за учебна 2021-2022
- График за консултации на учителите по предмети за учебна 2021-2022
- График за модули и ФУЧ за учебна 2021-2022
- Модел на НВО БЕЛ четвърти клас за учебна 2021-2022
- Модел на НВО четвърти клас математика за учебна 2021-2022
- Модел на НВО математика седми клас за учебна 2021-2022
- Модел на НВО БЕЛ седми клас за учебна 2021-2022
- Ваканции и неучебни дни за учебна година 2021-2022
- Заповед на МОН за определяне на учебното време за учебна 2021-2022
- График приемно време на директор и учители 2022-2023 г.
- График ФУЧ-ФВС 2022-2023 г.
- График за консултации на родители 2022-2023 г.
- График консултации по предмети 2022-2023 г.
- Програма за първи учебен срок 2022-2023 г. 1-4 клас
- Училищна програма за обучението по математика 2022-2023 г.
- График ваканции и неучебни дни 2022-2023 г.
- График контролни и класни работи 1 срок 2022-2023 г.
- Седмично разписание начален етап I - IV клас 2022 - 2023 г.- втори срок
- Седмично разписание прогимназиален етап V - VII клас 2022- 2023 г. втори срок
- График контролни класни работи 2 срок 2022-2023
- 2023-2024
- График контролни класни работи първи срок 2023-2024
- График приемно време на директор и преподаватели 2023
- График за приемно време на директор и преподаватели 2023-2024
- График ФУЧ-ЧСД 2023-2024
- Дежурства на учители по време на междучасие 2023-2024
- Консултации кодители 2023-2024
- Консултации по предмети 2023-2024
- Седмично разписание на часовете за 1-4 клас 2023-2024
- Разписание на часовете 2023-2024
- Седмично разписание на часовете 5-7 клас 2023-2024

Всички права запазени! ©ОУ Св.Св. Кирил и Методий
Suzara web design