Педагогически колектив - УчителиУчители в начален етап  :

Десимира Денева - 1 клас

старши учител начален етап

Таня Радойнова - 2-3 клас

старши учител начален етап

Руска Василева - 4 клас

старши учител начален етап

 Учители при ЦОУД  в начален етап:

Анелия Димитрова

 старши учител начален етап

Росица Йоргакиева

учител начален етап

Учители в прогимназиален етап:

Янка Иванова - руски език, изобразително изкуство

старши учител прогимназиален етап

Марина Христова - математика, информационни технологии, физика и астронамия, 

старши учител прогимназиален етап

Десислава Пенкова - история и цивилизации, Физическо възпитание и спорт, технологии и предприемачество

старши учител прогимназиален етап

Наталия Кирилова - Биология и ЗО, Химия и ООС, География и икономика, Физическо възпитание и спорт

старши учител прогимназиален етап

Емилия Атанасова- българси език и литература, музика

учител прогимназиален етап

Учители при ЦОУД прогимназиален етап:

Жана Николова

учител прогимназиален етап

 

Всички права запазени! ©ОУ Св.Св. Кирил и Методий
Suzara web design