Нормативни документи - ДокументиВижте още:

- Годишен план на училището 2018-2019
- Годишна училищна програма целодневна организация 2018-2019
- График за консултиране на родители 2018-2019
- График за провеждане на ФУЧ и Модул 2018-2019
- График за провеждане по БДП 2018-2019
- Маломерни паралелки 2018-2019
- Организация на учебния ден 2018-2019
- План за дейности и мероприятия по БДП 2018-2019
- План за квалификационна дейност за учебната 2018-2019
- План за противодействие на училищен тормоз
- План за противодействие на училищен тормоз
- Правилник за безопасни условия за труд
- Правилник за вътрешен трудов ред 2018-2019
- Правилник за дейността на училището 2018-2019
- Удостоверение
- Учебни програми
- Училищни учебни планове
- 2021-2022
- Заповед график учебно време 2021-2022
- Ваканции и неучебни дни за 2021-2022
- Годишен план за 2021-2022
- График БДП 2021-2022
- График ГЗ 2021-2022
- График за дезинфекция на училището.
- График за консултации на учители по предмети 2021-2022
- График за консултиране на родители 2021-2022
- График контролни и класни работи
- График модули и ФВС
- График приемно време на директор
- График спортни дейности
- График дежурство на учители
- Заповед за провеждане на НВО 2021-2022
- Организация на учебния ден 2021-2022
- План за квалификационна дейност на учителите 2021-2022
- Правилник за дейността на училището 2021-2022
- Разписание на часовете
- Седмично разписание за 1 срок 2021-2022
- Учебен план 7 клас
- Модел на НВО 4 клас БЕЛ
- Модел на НВО Математика 4 клас
- Модел на НВО БЕЛ 7 клас
- Модел на НВО Математика 7 клас
- 2022-2023
- Годишен план за 2022-2023
- Годишна училищна програма ЦОУД 2022-2023
- График БДП 2022-2023
- График ваканции 2022-2023
- График ГЗ 2022-2023
- График контролни и класни работи 2022-2023 г.
- График приемно време на директор 2022-2023
- График ФУЧ-ФВС 2022-2023 г.
- Дежурства на учители по време на междучасията
- Етичен кодекс 2022-2023
- Консултации с родители
- Консултации по предмети за учебна 2022-2023 г.
- Мерки за повешаване на качеството
- Организация на учебния ден за учебна 2022-2023
- ПДУ 2022-2023
- План БДП 2022-2023 г.
- План за квалификационната дейност на училището за учебна 2022-2023
- Правилник БУВОТ 2022 г.
- Програма за първи учебен срок 2022-2023 г. 1-4 клас
- Програма за първи учебен срок 2022-2023 г. 1-4 клас
- Програма за предоставяне на равни възможности 2022-2023
- Програма първи срок 5-7 клас 2022-2023
- Училищен учебен план за 5 клас 2022-2023 г.
- Училищна учебна програма за обучението по математика 2022-2023 г.
- Форми на обучение 2022-2023
- 2023-2024
- Годишен план на училището 2023-2024
- Заповед за утвърждаване на учебен план 2022-2023
- ОУД 2023-2024
- ПДУ 2023-2024
- План БДП 2023-2024
- План квалификация 2023-2024
- Правила БУВОТ 2023-2024
- Правилник ВТР 2023-2024
- Програма за представяне на равни възможности 2023-2024
- Седмично разписание първи срок 2023-2024
- Стратегия за развитие на училището 2023-2024
- Учебен план 5 клас 2023-2024
- Правила за оказване на първа помощ.
- Учебен план 6 клас 2023-2024
- Учебен план 7 клас 2023-2024
- Заповед за обучение в ОРЕС - 2024 г.
- Форма на обучение 2023-2024
- Правила за оказване на първа помощ.
- Мерки за повишаване на качеството.
- Етичен кодекс
- Учебен план 1-4 клас
- Заповед за обучение в ОРЕС - 2024 г.
- Вътрешни правила на лицата подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения
- Правилник за защита на личните данни
- График ФУЧ и ЧСД втори срок 2024/2024 г.
- График контролни и класни работи втори срок 2023/2024 г.
- Отчет _ЗДОИ - 1
- Седмично разписание втори срок 2023/2024 г.

Всички права запазени! ©ОУ Св.Св. Кирил и Методий
Suzara web design